Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

ONZE MISSIE

CULTUURCENTRUM BRUGGE, VAN ALLE KUNSTEN THUIS


Cultuurcentrum Brugge zet zich in het centrum van het cultuurgebeuren in de stad.

We maken prikkelende artistieke keuzes. We geven een actuele invulling aan de cultuurbeleving van duidelijk omschreven doelgroepen.

Onze unieke merknaam staat garant voor openheid, engagement en expertise.


THEMATISCHE LIJNEN SEIZOEN 16-17


FILM / PODIUM


De nieuwe media doen al jaren vooral op technisch vlak hun intrede in de podiumkunsten, meer bepaald op het vlak van vormgeving en scenografie. Sinds enige tijd beïnvloeden die media ook de inhoud van bepaalde voorstellingen of concerten. Het aanbod is erg uiteenlopend: theaterstukken die zich baseren op een oorspronkelijk filmscenario, documentaires die worden gemonteerd tot een unieke theaterbelevenis, een oorspronkelijk stomme film vormt de inspiratie voor een filmconcert. De doorbraak van nieuwe technologieën is nog het meest manifest binnen de beeldende kunst, waar de grensverleggende toepassing van nieuwe media en technieken eigenlijk al uitgroeide tot een kunstdiscipline op zichzelf.

MIGRATIE


Cultuurcentrum Brugge wil zich niet alleen in het centrum van het cultuurgebeuren in de stad plaatsen, maar wil ook een vrijplaats creëren midden de actualiteit en het maatschappelijk debat. De actuele problematiek van de vluchtelingen en de recente migratiegolf roept bij heel wat kunstenaars een grote betrokkenheid en bekommernis op, die ze artistiek vertalen in film, dans, theater, beeldende kunst... Cultuurcentrum Brugge maakte een bescheiden selectie uit dit internationale aanbod en bundelde een tiental voorstellingen, concerten en één tentoonstelling binnen deze thematiek.

FAMILIEBANDEN


In het theater-, familie- en jongerenaanbod, maar ook binnen de beeldende kunst, valt op dat verschillende kunstenaars gefascineerd zijn door nieuwe tendensen of de realiteit rond familiebanden. Relaties ouders/kinderen, broers/zussen, grootmoeders/moeders/dochters, nieuw samengestelde gezinnen... vormen het centrale uitgangspunt van meer dan één theater- of dansvoorstelling. Omdat deze thematiek heel wat generaties kan boeien, bundelde Cultuurcentrum Brugge die voorstellingen onder één label met de intentie hierrond dieper door te denken, via omkaderende en inhoudelijk verdiepende initiatieven en activiteiten.


In het kader van deze drie thematische lijnen programmeert MOOOV ook enkele filmvoorstellingen. Meer nieuws daarover vind je dichter bij datum op deze website.